Доклад на тему Жук-олень

Інформація про жука-оленя – Українська природоохоронна група

Доклад на тему Жук-олень

У фауні України немає більш відомого жука, ніж жук-олень (Lucanus cervus Linnaeus, 1758). Це найбільший представник ряду Твердокрилих у фауні України і його не можливо сплутати з будь-якою іншою комахою.

Жук-олень, не зважаючи на невелику чисельність, трапляється у різних регіонах країни. Разом з тим, він належить до видів, ареал яких скорочується і яким в недалекому майбутньому може загрожувати зникнення.

Вивчення біології та поширення цього виду є важливою і першочерговою задачею для розробки заходів його охорони.

Жук-олень трапляється в окремих місцях по всій території України. Загальний ареал цього виду доволі широкий, він охоплює Центральну, Південну і Східну Європу, а також Північну Африку. Колись жук-олень був звичайним видом по всій Європі, проте зараз спостерігається повсюдне скорочення його чисельності.

Поширення цього жука пов’язане не так з географічними регіонами та кліматичними зон, як зі специфічними біотопами, які є типовим місцем його перебування. Як правило, місцями виявлення жука-оленя є широколистяні та мішані ліси з домішкою дуба. В Україні такі ліси є у передгір’ях Кримського півострова та Карпатах.

Трапляється він також у дібровах та байрачних лісах Північної, Центральної та Східної України.

Жук-олень оселяється переважно в дубових пралісах. Саме у стовбурах старих дубів відбувається розвиток його личинок. Живлячись деревиною, личинка живе в дереві до семи років.

Самці та самиці відрізняються за розмірами мандибул, що дозволяє дуже легко їх розрізняти. Загальна довжина тіла самця – до 7,5 см самки – до 5 см. Голову самця прикращають великі мандибули, які сягають чверть загальної довжини тіла. Це пристосування використовується самцями під час двобоїв.

Поширена думка про те, що жуки вбивають одне одного, але насправді кожен із жуків просто намагається обхопити супротивника мандибулами і перекинути його на спину.Переможений таким чином жук, перевернувшись в нормальне положення, покидає місце двобою. Втім «щелепи» часто використовуються жуками для рішучого захисту від нападників (у т.ч. і людей).

Самки жуків-оленів дещо менші від самців і мають значно коротші мандибули. Проте також легко можуть дати відсіч порушникові їх спокою.

Жуки-олені добре літають, і нерідко їх можна побачити у польоті на висоті від 1 до 10 метрів. На дорослих жуків можна натрапити в природі з травня по липень. Живляться вони соком, що витікає з пошкоджених стовбурів дерев – переважно дубів, рідше – буків або берез.

Невдовзі після парування самці здебільшого гинуть. У місцях, придатних для розмноження жуків-оленів, подекуди виявляють скупчення як живих, так і мертвих особин. Згодом, відклавши яйця у дуплах дерев та пеньках, гинуть і самки. Розвиток личинок триває у більшості випадків 5–6 років.

Личинка сліпа, її тіло має кремове забарвлення, майже прозоре з помаранчевими ногами та головою. За допомогою ніг личинки здатні цвірчати, що забезпечує їм комунікацію між собою. Личинки переживають декілька линянь і у травні останнього року розвитку перетворюються на лялечку.Випадки розмноження у неволі не відомі.

Найвірогідніше, штучне розведення ніколи не проводилось.

Чисельність жука-оленя майже повсюдно низька і продовжує скорочуватись.

Причиною зникнення цього неординарного виду комах є безвідповідальна лісогосподарська діяльність людини – зменшення площ старовікових дібров, які є природними місцями перебування жука, та обробка лісових масивів пестицидами.

На жаль, для рубок в першу чергу обирають найбільші дерева, не лишаючи старих дубів з дуплами. Не останню роль у скороченні чисельності жука-оленя відіграють і несвідомі громадяни, які збирають жуків до аматорських колекцій або й просто заради цікавості.

Зараз жук-олень занесений до Червоної книги України (ІІ категорія), знищення як самих комах, так і місць їхнього існування заборонено. Він фігурує у багатьох переліках видів, які охороняються на території тих чи інших об’єктів природно-заповідного фонду України. Охорона та моніторинг цих комах ведеться і у інших європейських країнах.

Заходами охорони для цього виду комах може бути лише збереження у первинному стані властивих йому біотопів, зокрема створення ентомологічних заказників на території дібров та інших лісів з домішкою дуба; збереження окремих старовікових дубів. Крім того, у збереженні такого прикметного виду, як жук-олень, важливу роль повинна відгравати і роз’яснювальна робота та екологічне виховання серед молоді.

Источник: http://uncg.org.ua/projects/zaluchennya-gromadskosti/lucanus/lucanus-info/

Доклад на тему Жук-олень

Доклад на тему Жук-олень

Жук – олень это весьма крупный жук, обитающий в Европе. Насекомое относится к семейству рогачей, отряда жесткокрылых. К сожалению, их количество значимо сокращается. Селятся они в густых лиственных лесах, преимущественно в дубовых рощах. Некоторые особи живут на соснах, ясене, буке, липе.

Тело насекомого массивное. Голова плоская, мясистое брюшко, плотная грудная часть. Твердые надкрылья защищают крылья, которые нужны им для перелетов. Еще под ними располагаются трубчатые дыхательные органы. Тело самца жука – оленя составляет 40 – 85 мм в длину, а у самки 25 – 56 мм. На груди у насекомого три пары ног. У представителей есть рога – мандибулы.

  У самок они менее развитые, нежели, как у самцов. Нижняя часть тела, ноги, щиток и спинка окрашены в черный цвет. А рога имеют красно – коричневый окрас. На голове есть усики, и глаза фасеточной структурой. Грудная часть разделена на три сегмента – задний, передний, средний. На каждом, по паре лапок, разделенные на членики.

На конечностях жука имеются коготки, благодаря которым он цепляется за поверхности.

Питается жук растительными соками или молодыми порослями. В расщелинах деревьев они поглощают челюстями питательную жидкость. Спустя пару часов жук насыщается.

Спариваются жуки на деревьях, происходит это в течение 3 часов. Но сначала происходят сражения между самцами. С помощью своих рогов они толкаются, чтобы сбросить друг друга с ветки. Самка после оплодотворения, откладывает яйца овальной формы, светло – желтого цвета.

Количество их достигает 20 штук. Размер одного около 3 миллиметров. Прячет она их в камерах в древесины, которые готовит сама. Через 6 недель наступает стадия личинки. Цвет их кремовый, дорастают до 14 сантиметров в длину. Питаются гниющей древесиной, трухой.

Развивается личинка целых 6 лет. При повышенной влажности развитие происходит быстрее. Затем личинка окукливается в земле на глубине 20 сантиметров. Через месяц жук вылупляется, но не выходит на поверхность до наступления теплой весны, лета.

В зиму жук – олень прячется в коре деревьев и коченеет. Выдерживают сильные морозы, до минус 20.

Эти удивительные жуки занесены в Красную книгу. Берегите природу.

Вариант 2

Жук внушительных размеров, с тремя парами ног, имеет рога, которые называются мандибулами. Рога чаще всего окрашены в красно-коричневый и коричневый цвета. Самки намного меньше самцов, и у них отсутствуют мандибулы. В этом их различия.

Обитает жук-олень преимущественно в лиственных лесах, предпочитает дубы. Но его можно встретить не только на этом дереве. Жука наблюдали на липе и тополе, но гораздо реже.

Размножается это насекомое путем откладывания яиц. Из них появляются личинки, и к концу своего созревания достигают около 13 см. Яйца откладывают в мертвой древесине, в пнях, корнях и т.д. В живых деревьях личинок не бывает, так как питаются они исключительно мертвым деревом.

На развитие очень влияет влажность. В засушливую погоду личинки будут развиваться очень медленно. Личинки способны издавать звуки, они напоминают стрекотание. Так они общаются между собой.

Личинка формируется от двух до четырех лет. Цикл очень долгий, по сравнению с короткой жизнью жука. Она длится не больше двух месяцев. Но при этом она наполнена яркими событиями, которые состоят из боев за пропитание, брачный сезон, принесение потомства.

Питается жук-олень в основном соком, который выделяют растения. Особым лакомством для него является нектар цветов.

Жуки летают только в хорошую погоду и при свете дня. Ветер и дождь являются для него неблагоприятными условиями для полета.

Жук-олень большой лесной помощник. Он откладывает свои личинки исключительно в мертвой древесине, а это значит, что он не наносит вред живым деревьям, и помогает разлагаться дереву, которое уже умерло. Жуки очищают лес от старой древесины. Не разоряют сельское хозяйство и не убивают ни животных, ни насекомых, ведь они питаются только соком и нектаром.

Насекомое занесено в Красную книгу многих европейских стран. В его исчезновении виноваты люди, они очень часто забирают жуков домой как сувенир. А это значительно сокращает популяцию жука. В свою очередь состояние лесов влияет на размножение жука – оленя.

Время от времени происходит чистка леса от старых деревьев, гниющих пней и прочего сухостоя. Жукам просто не остается места для проживания и откладывания дальнейшего потомства. Человек вырубает леса, и обрабатывает различными химикатами деревья.

Тем самым жуки остаются без дома и вынуждены быть отравленными ядами.

 • Роль математики в медицинеМатематика всегда играла существенную роль во всех областях человеческой деятельности. Она используется химиками, физиками, социологами и многими другими учеными и специалистами
 • АфрикаНе уступающий по размерам Евразии материк Америка окружен многочисленными островами и омывается с двух сторон океаническими и морскими водами.
 • МонголияМонголия расположена в Центральной Азии. Граничит с Россией на севере, и с Китаем на юге. Государственное устройство – Монгольская народная республика, которую возглавляет президент.
 • ШвейцарияШвейцария – одна из красивейших стран мира. Располагается Швейцария в самом центре Европы, между Женевским и Боденским озерами. Ее ближайшими соседями являются Германия, Италия, Австрия и Фра
 • Осевая и центральная симметрияСимметрия является неотъемлемой частью мира, в котором мы живем. Мы восхищаемся красотой природы, архитектурными сооружениями, механическими приборами и шедеврами искусства
 • БерезыКрасавицей русского полесья по праву называют березу. Красивая и стройная, она стала символом девичьей красы в народных рассказах.

Источник: https://doklad-i-referat.ru/soobshchenie/nasekomye/zhuk-olen

Жук-олень

Доклад на тему Жук-олень

   РядЖесткокрылые жуки
   СемьяРогачи
   Род/ВидLucanus cervus

   Основные данные:

РАЗМЕРЫ
Длина: самец – 50-80 мм, самка – 20-40 мм.
Форма и цвет: надкрылки медно- или черно-коричневые, челюсти красно-коричневые.
Ротовой аппарат: у самца увеличены челюсти, у самки – нормальных размеров.
Крылья: пара надкрылок и пара перетынчастых крыльев.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Откладка яиц: июнь-июль.
Инкубационный период: 5-6 лет.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Привычки: активен ночью.
Еда: гнилая древесина (личинки), древесные соки (взрослые особи).

РОДСТВЕННЫЕ ВИДЫ

К семье рогачев принадлежат носорог малый, жук американский, рогач.    Жук-олень – крупнейший среди жуков, проживающих в Центральной Европе; он достигает 8 см длиной. Самец гораздо больше чем самка и вследствие различия ротового аппарата самку ранее относили к другому виду. Наибольшую активность жуки-олени обнаруживают в июне и июле, когда в сумерках их можно увидеть в полете.

   Жуки-олени обычно спариваются в начале лета. Почувствовав по запаху самку и найдя ее, самец ухаживает за самкой. Он медленно обходя вокруг нее, широко открывает челюсти и поднимает тело. Во время спаривания самец крепко удерживает самку челюстями. Вскоре после спаривания самка откладывает яйца в трухлявые пни, а сама потом погибает.

Жизнь самца после оплодотворения также непродолжительна.

   Через некоторое время из каждого отложенного яйца вылупляется бело-серая личинка с темно-коричневой головой и сморщенным телом. Эта стадия развития длится в течение 5-6 лет. Личинка имеет сильные челюсти и пары коротких ног. Питается личинка гнилой древесиной, которую поедает в огромных количествах. Итак, дальнейшая судьба жуков зависит от количества пищи, которую потребляет личинка. На время развития личинки влияет и ее качество. Личинки, которые поедают пищу, бедную на питательные вещества, развиваются медленнее, чем те, которые съедают более питательный корм. Для сравнения: личинкам мух, что тоже откладывают яйца в трухлявую древесину, для развития хватает десяти дней. Когда куколка превращается в личинку, происходит существенная перестройка внешних и внутренних органов. Стадия куколки длится еще несколько месяцев. В настоящее время потребность в пище ограничена до минимума. Стадия так называемого „покоя”, скорее всего, связана с наступлением зимы. Когда весной становится теплее, в теле жука начинают вырабатываться гормоны роста, он высвобождается из куколки и в начале лета выходит из земли уже готовым к спариванию.

   Жуки-олени распространены почти во всей Европе. Обычно они выбирают старые лиственные леса. Если жука-оленя спугнуть, он встает и грозно открывает челюсти. Эти опасные на вид отростки управляются довольно слабыми мышцами, и жук редко использует их как оружие.

Хотя челюсти самки значительно меньше, они могут причинить врагу более серьезных повреждений. Форма и размер рогов зависят от величины жука: у меньших самцов они короче и имеют меньше зубчиков на внутренней стороне, у самцов больших размеров, соответственно, больше. Жуки используют „роги” во время турнирных боев.

В поединке оба противника стремятся поднять конкурента „на роги” и закинуть себе на спину.

   Взрослые жуки-олени всю жизнь проводят на лиственных деревьях, среди которых самыми любимыми являются дубы. С помощью нижней губы, которая по форме напоминает пинцет, они высасывают из дерева сок и другие питательные вещества. Ротовой аппарат самцов, который превратился в челюсти, напоминающие рога, непригоден к добыванию и измельчению пищи.    Личинка жука-оленя в течение 3-5 лет питается трухлявой древесиной и корнями старых пней. На трухлявых и гнилых деревьях и пнях растет больше грибов, чем на молодых, поэтому они такие питательные. Кроме того, трухлявая древесина мягкая, поэтому личинка может без труда ее пережевать. Проведенное человеком в последние десятилетия очистка лесов от старых деревьев в некоторых регионах Центральной Европы привело к сокращению численности жуков-оленей. Во многих странах жукам грозит исчезновения.

   Жук-олень – самый большой жук Украины. Единственные месяца в году, когда его можно увидеть – это июнь и июль. В настоящее время жуки выходят из куколок, спариваются и откладывают яйца. Легче всего встретить жука в лиственных лесах, особенно в дубовых рощах, или в старых парках.

Там, где нет дубовых рощ, жуков иногда можно увидеть в садах со старыми пнями, что остались от этих или других лиственных деревьев, в которых могли бы развиваться личинки. Жук летает довольно трудно. В полете жука-оленя можно увидеть только в самом начале лета.

Самцов, даже в воздухе, очень легко узнать по рогам; самка значительно меньше, ее челюсти нормальной величины. Жук-олень внесен в Красную книгу Украины.

  

 • Жука-оленя прославил немецкий художник Альберт Дюрер (1471-1528). Он нарисовал жука-оленя в натуральную величину. Этот рисунок в 70-е годы XX века был продан за 175 000 немецких марок.
 • Во времена Средневековья люди верили, что жук-олень летает над селами с горящим угольком в челюстях, а когда бросает ее на дом, то сооружение вспыхивает.
 • В одной научной лаборатории были проведены исследования, во время которых молодого жука заставили вылупиться преждевременно. Это можно сделать, заморозив куколку, а потом поместив ее в тепло. Так повторяется разница температур в зимнее и летнее время, которая и приводит к „пробуждению” молодой особи.

  
   Личинка: вылупляется из яйца и питается гнилой древесиной, через 5-6 лет превращается в куколку.
   Куколка: зимует в старом трухлявом пне. Весной из нее вылупляется молодой жук.
   Взрослый жук: летает трудно. Особи обоих полов живут недолго. Самка погибает после того, как отложит яйца.
   Самец: имеет огромные челюсти, очень похожие на оленьи рога.
   Самка: меньше самца, челюсти нормальных размеров.
   Надкрылки: у особей обоих полов медно- или черно-коричневого цвета.

– Ареал жука-оленя

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯСтарые лиственные леса в Европе, в Южной Швеции.

СОХРАНЕНИЕ

Очистка леса от гнилых, трухлявых деревьев стало причиной значительного сокращения численности жуков-оленей. Только в районах, где хоть часть листьев остается лежать на земле, у жука есть шансы на выживание. Во многих странах ему грозит исчезновение.

Источник: http://www.zoolog.com.ua/ru/besxrebet16.html

Жук-олень (Lucanus cervus). Описание, фото и видео жука-оленя

Доклад на тему Жук-олень

Жук-олень (Lucanus cervus) относятся к типу Членистоногие, к классу Насекомые, роду Lucanus семейства Рогачи. Ему принадлежит пальма первенства на территории Центральной Европы, он считается самым крупным жуком, самцы достигают в среднем 70—74 мм, а самки 25—57 мм в длину.

Существует документальное подтверждение рекордной длины тела, считая «рога», самца жука -оленя 95 мм пойманного на территории Европы.

Встречается в дубравах и широколиственных лесах с примесью дуба, искусственных насаждениях – парках, садах Европы, Передней Азии, Турции, Ирана и даже Северной Африки.

Относится к видам, ареал обитания которых сокращается, поэтому занесен с 1982 года в третье приложение Бернской Конвенции и в Красные книги многих стран Европы – как сокращающийся в численности вид.

Причины которые приводят к массовому сокращению популяции жука -оленя – массовые вырубки леса, в первую очередь дубрав, очистка лесов от гнилых и трухлых пней и коряг в которых личинки на протяжении 6-7 лет проходят свое развитие.

В последние годы так же происходит неограниченный сбор жуков в коллекции, и естественные хищники птицы значительно уменьшают численность популяции, питаясь личинками жуков.

Окраска надкрыльев темная, фиолетово-коричневая с красновато-коричневыми увеличенными мандибулами, которые и образуют так называемые «оленьи рога». Надкрылья у жуков не опушены.

Для жука-оленя характерен половой диморфизм: самцы крупнее, мандибулы у них лучше развиты и намного больше, глаза до половины разделены щёчным выступом, верхняя губа загнута вниз.

Так как жук-олень относится к классу Насекомые то его органы и системы органов имеют схожее строением в сравнении с другими представителями данного класса.

Тело и конечности жука-оленя состоит из сегментов – члеников. Само дело подразделяют на три отдела: голову, грудь, брюшко. При этом грудь состоит из 3 члеников, а брюшко – из 8.

Голова особенно у самца сильно расширена. Усики коленчатые, так первый членик усика больше остальных, а 2-й членик прикрепляется к нему, несколько смещаясь вперёд.

Заканчиваются усики булавой. Мандибулы самца развиты очень сильно. От главного ствола каждой мандибулы отходят два зубца. Окраска мандибул самцов может варьировать от яркой красно-коричневой до коричневой. После смерти насекомого цвет мандибул всегда изменяется, они тёмнеют.

Ходильные ноги (3 пары) расположены на груди, так каждая пара ног соответствует одному членику груди. Сами конечности как бы широко расставлены.

Для жуков характерно активное перемещение с наступлением сумерек, днем они питаются сидя на деревьях и кустарниках. Так же на их активность влияет температура, ветер и наличие дождя. В ветреную, дождливую погоду и при температуре воздуха ниже +16 °C, жуки не летают.

Согласно наблюдениям ученных самцы чаще самок совершают полеты, хоть и массивнее их. Так, во время полёта самцы стараются держаться почти вертикально, чтобы компенсировать перевешивающие мандибулы. Сам полет относительно быстрый и хорошо управляемый.

Взлетать жукам-оленям с горизонтальной поверхности довольно трудно, поэтому они в основном взлетают со стволов деревьев, развивая достаточную подъёмную силу.

Питаются жуки-олени соком растений в основном дубов, собираясь группами по нескольку десятков особей возле ранок на коре растения. Сок они получают при участии нижней губы, которая по форме напоминает пинцет. С помощью ротового аппарата, который преобразовался в челюсти – рога самцы не могут добывать и измельчать пищу.

Пищеварительная система жука начинается ртом, который находится на нижней стороне головы. Полученная пища попадает в глотку, далее в длинный пищевод. Пищевод имеет расширение – зоб, из которого пища поступает в жевательный желудок.

Здесь пища окончательно перетирается и поступает в пищеварительный желудок (средняя кишка), где под действием пищеварительных соков переваривается и всасывается. Пища, которая не переварилась, попадает в заднюю кишку и выводится из организма через анальное отверстие, которое расположено на конце брюшка.

Дышат жуки атмосферным кислородом, который попадает в систему дыхалец расположенных на груди и брюшке насекомого. Потом из дыхалец кислород поступает в очень тонкие дыхательные трубочки – трахеи, они окутывают органы, и кислород напрямую свободно поступает к ним.

Кровеносная система не замкнутая и имеет довольно простое строение, так как только разносит питательные вещества. Сердце имеет форму трубки, которая поделена на камеры с клапанными отверстиями, находится со спины. От камер в стороны отходят прикрепленные к ним мышцы, которые сокращаются и перегоняют гемолимфу в аорту.

Из аорты гемолимфа вытекает в промежутки между органами и заполняет их. Потом вновь гемолимфа собирается в сердце через камеры. Гемолимфа бесцветная, содержит фагоциты и специальные кровяные клетки. Ее основная функция – транспортная, она заключается в переносе питательных веществ к органам и тканям и переносе продуктов обмена к органам выделения.

Функции органов выделения у жука выполняют мальпигиевы сосуды и жировое тело. Мальпигиевы сосуды представляют собой тонкие, слепо замкнутые на свободном конце трубочки. Они отходят от пищевого канала между средней и задней кишками.

Из гемолимфы продукты обмена поступают в заднюю кишку, откуда и выводятся через анальное отверстие наружу. В жировом теле откладываются круглые конкреции мочевой кислоты. Жировое тело – «почки накопления» жука, так как мочевая кислота из него не выводится.

Управлять сложными процессами работы всего организма помогает нервная система. Центральная нервная система состоит из головного мозга, брюшной нервной цепочки, которая проходит по брюшной стороне тела и окологлоточного ганглия.

Головной мозг состоит из трех отделов. Окологлоточный ганглий хорошо развит. Почти все эти отделы выделяют нейросекреты, которые отвечают за рост и развитие насекомого.

Ориентироваться в пространстве жуку-оленю помогает хорошо развитая система органов чувств. Так на голове жука находятся органы осязания, обоняния и зрения. Органами обоняния являются усики, с их помощью насекомое отыскивает пищу, иногда пролетая расстояния до 3 км.

Органами осязания являются мандибулы. Органами зрения являются сложные глаза, которые располагаются по бокам головы. Такие глаза состоят из тысяч простых глазков и дают возможность видеть все, что происходит вокруг.

Жуки –олени – раздельнополые насекомые, размножаются только половым путем. Яйцеклетки у самок находятся в яичниках, которые представляют собой тонкостенные трубочки. Семенники самцов представляют собой извитые трубочки белого цвета, содержащие семенную жидкость. Процессу спаривания предшествуют бои за самку.

Самцы сами по себе довольно агрессивно настроены к другим самцам своего вида, то есть проявляется внутривидовая конкуренция. Они могут вступать в драки не только за самок, но и за еду. Чаще всего такие бои происходят, когда один самец сидит выше другого.

Увидев друг друга, самцы принимают угрожающую позу – переднею часть тела приподнимают вверх, а усики широко раздвигают в стороны. Если это не помогает, тогда самец приступает к активной атаке противника. При этом они «встают на дыбы», приподнимаясь, верх на передних и средних ногах, широко раскрывают мандибулы и бросаются друг на друга.

Каждый из самцов пытается с помощью своих мандибул зацепить и скинуть противника вниз. Чаще всего в таких поединках побеждает жук, который сидит снизу.

При таких стычках они могут, наносить повреждения надкрыльям, прокалывая их мандибулами и даже повреждать головы соперников, но на жизнедеятельности жуков эти увечия не сказываются.

Так же свои сильные и развитые мандибулы жуки часто используют в оборонительных целях.

Самка остается с самцом, который победил, то есть остался на дереве. Спаривание жуков происходит чаще всего на деревьях. Во время этого процесса самец с помощью своих мандибул удерживает самку.

Через непродолжительное время после спаривания самки откладывают несколько десятков яиц, хотя до недавнего времени считали, что в кладке жука-оленя почти 100 яиц. Перед тем как отложить яйца самки подготавливают место кладки – камеры, которые они выгрызают в старых, трухлявых пнях, деревьях.

Каждое яйцо лежит в отдельной камере. После того как яйца отложены самка погибает. Яйца довольно крупные 2,2 — 3 мм, овальной формы и желтоватого цвета.

Стадия яйца длится 5—6 недель (по другим данным 2 — 4 недели). Из яйца выходит личинка кремовой окраски, изогнута С-образно. К концу своего развития личинка достигает размеров: в длину 10—13,5 мм и диаметр с большой палец руки человека. Голова очень большая и заметно выделяется, имеет жёлто-бурую или жёлто-красную окраску и хорошо развитые крепкие челюсти.

Головная капсула сильно склеротизирована. Так же на голове находятся усики, последний членик которых тоньше предпоследнего. Конечности желто-каштаного цвета, равной длины.

С помощью своих ног личинки могут издавать стрекочащие звуки, с помощью которых они общаются между собой. По бокам тела личинки, на каждом сегменте расположены крупные дыхальца, которые имеют буро-рыжею окраску.

Анальное отверстие трехлучевое, с сильно развитой продольной щелью. Анальный стернит с многочисленными шиповидными щетинками. Свое развитие личинки проходят только в мертвой древесине, которая поражена белой гнилью в подземной части стволов, толстых корней, старых пнях, реже — в мощных ветвях. Причем живые, но заболевшие деревья личинки не трогают.

Таким образом, личинки жука-оленя выполняют роль санитаров леса питаясь остатками мертвой древесины стволов или корней, принимают участие в почвообразовании. Цикл развития личинок долгий 4-6 лет, но из-за неблагоприятных климатических условий может быть и 8 лет. Забираясь глубоко под древесину личинки, выживают при ?20 °С морозах.

Очень восприимчивы к недостатку влаги, при этом замедляется их рост и развитие. Так личинки, которые развиваются в засушливых условиях климата мельче, тех которые развивались при достаточном количестве влаги.

Следующей стадией развития является образование куколки. Этот процесс начинаетсяв октябре, в так называемой «колыбельке», которая находится в земле, на глубине 15—20 см. Куколки достигают в длину длиной 40 -50 мм.

Уже на стадии куколки можно определить самца по подогнутой большой голове и мандибулам. Взрослая особь пребывает всю зиму в колыбельке, где происходило окукливание и выходит на поверхность в конце весны начале лета в зависимости от температурного режима.

Энтомологи выделяют несколько форм, которые отличаются между собой величиной мандибул у самцов, формой и пропорциями переднеспинки. Возникновение различных форм, то есть явление полиморфности, связано с условиями, в которых развиваются личинки, от количества и наличия питательного и доступного корма, условий внешней среды.

Естественными врагами жуков-олений являются птицы (сорока, ворон, ворона, сова, чеглоки), которые поедают брюшко взрослых жуков, при этом выкидывая голову и переднеспинку. Так же личинки сколии (Megascolia maculata) паразитируют на личинках жука-оленя.

Взрослая сколия гигантская, найдя личинку жука, парализует ее уколом жала, после чего откладывает на неё 1 яйцо. Личинка сколии выходит из яйца и питается парализованной живой личинкой жука -оленя.

Упоминания о жуке -олене можно встретить в «Естественной истории» Плиния. Автор называет их Lucanus, то есть «тот который обитает в Лукании», области, которая расположена на северо-востоке от Пизы.

Жители Лукании использовали этих жуков в качестве амулетов и оберегов.

Поэтому позже данное название получил и весь род жуков, а позже Карл Линей описывая жука в своей книге «Systema natur?», дал видовой латинский эпитет «cervus», то есть «олень».

Так же в своих трудах данного жука упоминают Софокл, Аристофан, Никандрон, Овидий. Многие художники писали картины с жуком –оленем: Ганс Гофман, Георг Флегель, Джованни Гарцони. Так же изображение жука-оленя можно увидеть на монетах, марках.

Жук –олень даже стал героем документального фильма о битве двух самцов-рогачей за самку (1910 г В. А. Старевич). Данный вид Lucanus cervus является единственным из рода Lucanus, который обитает на территориях Украины, Белоруссии и одним из трех видов в Российской Федерации.

Ученные опасаясь, того что жуки-олени могут исчезнуть с нашей планеты, проводят опыты пытаясь ускорить процесс перерождения куколки во взрослую особь. Так, они заморозили куколку жука, а потом поместили ее в тепло, тем самым повторяя разницу температур в зимнее и летнее время. Эти манипуляции приводили к более быстрому «пробуждению» куколки.

Так же на территории государств, где данный вид охраняется, законом, создают энтомологические заказники на территориях дубрав и других лесов, ограничивают рубку старых дубрав и охраняют отдельные старые дубы. Проводят разъяснительную работу с молодёжью.

В 2012 году государства Австрия, Швейцария и Германия выбрали жука-оленя насекомым года.

Источник: http://www.zoofirma.ru/stati/69-nasekomye/2642-zhuk-olen-lucanus-cervus-opisanie-foto-i-video-zhuka-olenja.html

Доклад-сообщение Жук-олень 1, 2 класс, окружающий мир

Доклад на тему Жук-олень

Бывает, отправляешься в лес на прогулку, а там встречается удивительное насекомое, которое не может не привлечь внимание – это жук-олень. Еще со времен античности это удивительное насекомое интересовало многих.

Некоторые художники старались правильно и точно изобразить этого жука на своих полотнах. Кто-то печатал его на своих почтовых марках, а другие просто любовались, придя в лес, или просто увидев его в траве.

Благодаря тому, что у этого насекомого имеются превосходные челюсти, напоминающие чем-то рога оленя, к нему привязалось название жук-олень. Это насекомое яркий пример членистоногого, которое относится к семейству Рогачей.

Величественные и при этом крепкие рога, помогают жуку-оленю сражаться с другими такими же грозными и самцами. Они очень любят устраивать бои на своих рогах, это показывает их храбрость и силу перед соперником.

Рога у этого вида жуков есть только у самцов, самкам не достались такие привилегии. По сравнению с самцами, женский род этих жуков выглядит не так красиво, они более просты и неприметны. Кроме этого самцы имеют достаточно внушительные размеры тела.

Если замерять вместе с рогами, то бывает, их размер достигает до 74 миллиметров. Самки и здесь отличились, их размер не так велик. Жуки-олени имеют большую голову и небольшие усики, которые служат насекомым как орган обоняния. На голове, точнее по ее бокам  расположились глаза.

Лапки отлично и удобно разместились на груди жука.

Жизнь жука-оленя очень интересна, и что очень печально слишком коротка. Но они успевают прожить ее с большим удовольствием. Для своих мест обитания они выбирают исключительно дубравы и широколиственные леса.

Некоторые страны Европы занесли этот вид насекомого в Красную книгу, из-за того, что он находится на грани исчезновения. Жук-олень очень любит лиственное дерево, самым любимым из которого является дуб. Еще их можно обнаружить около тополя, бука, сосны и даже липы.

Любит этот жук находиться около рек, и даже в искусственном парке или саду можно ощутить его присутствие.

Долгий путь развития проходит жук-олень. Все начинается с личинки, которая созревает около 6 лет. Сам же взрослый жук живет лишь несколько недель. Его личинка всегда созревает в корнях старых деревьев. Самое интересное, что больные деревья они не выбирают. Личинки питаются мертвой сухой древесиной.

Когда момент созревания личинки подходит к концу, она может в размере достигать до 13 сантиметров. После личинки идет стадия куколки. Личинка заматывается в специальный кокон и превращается в куколку. Этот процесс проходит уже не в старом дереве, а под землей.

Образование куколок припадает на октябрь, всю зиму и холод куколка находиться глубоко под землей. Когда наступает весна, ближе к лету на поверхность из земли выползает взрослый жук-олень. В разных частях мира жуки появляются в разное время.

В северных широтах это будет август или сентябрь, а вот в южных, жук-олень появляется в конце весны, в начале лета. Интересно то, что в северных частях земного шара жук-олень бодрствует с приходом сумерек, а в южных частях, он дневное создание. 

Самка жука-оленя может укусить человека за палец, так что с ней лучше не шутить. Но вот самцы, больше заняты разделом территории и соревнованиями у кого крепче рога. В еде жуки не прихотливы, больше всего они любят лакомиться соком с деревьев. Там они собираются и устраивают многочасовую трапезу.

Птицы всегда рады полакомится жуками-оленями, это первая их угроза. Вторая, это уничтожение деревьев, в которых могут быть их личинки. Еще немало важно то, что многие коллекционеры собирают жуков из-за их красивых рогов. Их численность с каждым годом уменьшается, этого делать нельзя.

Пусть каждое животное и насекомое обитает и живет в тех местах, которые ему приготовила природа.

1, 2, 3, 7 класс, окружающий мир

Популярные темы сообщений

 • Город ЯрославльЯрославль – это город в России, который является административным центром Ярославской области. Ярославль основан в XI веке и является одним из старейших городов России, к слову в 2010 году Ярославль отметил своё тысячелетие.
 • Река АмазонкаВоды Мирового Океана постоянно обновляют и пополняются. Происходит это благодаря обильным осадкам, таянию ледников, подземным источникам и рекам, несущим свои воды в океаны и моря.
 • ИталияИталия – это средиземноморское государство, расположенное на Юге Европы. В этой стране проживает более 60 миллионов человек. Жителей называют итальянцами. Родной язык коренных народов – итальянский, также многие владеют словенским,

Источник: https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/nasekomye/zhuk-olen-1-2-klass-okruzhayushhij-mir

Жук-олень (лат. Lucanus cervus)

Доклад на тему Жук-олень

Жук-олень относиться к семейству «Рогачи» и имеет прямое отношение к отряду «Жесткокрылые». Насекомые этого вида широко распространены на всей территории европейского континента.

Предпочтительные места обитания являются широколиственные леса с большой концентрацией дубовых видов.

Первое что бросается в глаза это размер насекомого. Самец жука намного крупнее самки, размеры жука оленя средние и составляют от 70 — 80 миллиметров, правда встречаются своего рода гиганты и достигают более 92 мм. Из всех подобных видов, он уступает по размерам лишь жуку дровосеку, который крупнее его на несколько миллиметров.

Как мы уже сказали, что самка жука сильно отличается по внешним показателям от самца, ее размеры варьируются от 25 до 58 мм. Нужно заметить неопровержимый факт, который установили ученые. Они сравнили несколько насекомых из разных стран и были удевлены тому, что один и тот же вид имеет разные размеры. В результате были выявлены самые гигантские размеры жуков от 95 мм до 102 миллиметров.

Огромное тело и уплощенное, если смотреть сверху форма головы плоская. Рога жука оленя развиты значительно сильней, чем у самок. Окрас жука черного цвета. Надкрылья полностью закрывают живот насекомого. У самца они темного цвета с коричневым отливом, а у самок черные.

Щитки, лапы, голова, низ туловища и передняя часть спины имеют черный окрас.Глаза самок имеют округлую форму, а у самцов глаза рассечены щечными выступами. Верхушка уста самца ярко загнута вниз, а темечко заметно расширено. Усы коленчатые с умеренным длинным стволом.

Cлева самец, справа самка

Мандибулы у лончака развиты достаточно хорошо и напоминают форму рогов. От каждого рогатка отходят пары зубцов. Они имеют ярко-коричневую окраску. Переднее тазики лап имеют значительное расстояние между собой.

На голени задних лап расположены два или три зубца по внешнему краю. Передние лапки не имеют килей и ребер.

На внешней стороне стегно передних ножек есть пятна рыжего цвета, которые образованны плотными маленькими волосами.

Как уже говорилось ранее, жук-олень обитает на европейском континенте, в некоторых частях Средней Азии, также был замечен на территории Казахстана и в Северной Африки. Приведем несколько европейских стран, где жук наиболее распространен, по мнению ученых:

 • Швеция;
 • Балканы;
 • Франция;
 • Латвия;
 • Молдова;

Также, его присутствие наблюдается в таки странах как:

 • Грузия;
 • Белоруссия;
 • Украина;

На территории Российской Федерации данный вид жуков обитает в следующих регионах:

 • Калужская область;
 • Воронежская;
 • Белгородская;
 • Орловская;
 • Псковская;
 • Самарская;
 • Тульская и так далее.

Как вы уже поняли список можно продолжать, но нам еще нужно много рассказать о других немаловажных и интересных моментах, которые помогут нам больше узнать о нашем герое.

Сезон лёта у жуков длится несколько недель, в южном полушарии он продолжается с мая до июля, а в северных широтах может начаться в начале июня и продлится весь август включая часть сентября. Как вы уже догадались это связанно с климатическими условиями обитания.

Вот еще интересный момент, в северных странах он предпочитает вести активный образ жизни в сумерках, а в южных регионах ведет исключительно дневной образ жизни.

Обнаружить их можно сидящих на деревьях, они туда забираются, чтобы поесть и при необходимости сменить место дислокации. Дело в том, что жуку очень сложно взлетать с земли, так как его тело очень массивное и тяжелое.

Максимальное расстояние, которое он может преодолеть за раз не более 3,5 километров.

В дождливую и ветреную погоду не летает, также не благоприятной погодой для лета является температура воздуха, которая ниже +16 градусов Цельсия.

Скорость, развиваемая при полете достигает до 4 км/ч. Во время полета свое туловище жук держит вертикально, чтобы его рога не перевесили. Еще интересная деталь, которую заметили любители этих необыкновенных насекомых, самки не так сильно расположены к перелетам, как самцы.

Самцы жуков-оленей постоянно затевают сражения между собой. Причины традиционные, еда и самки. Эту картину можно наблюдать на стволах деревьев лежащих в горизонтальном положении. Жуки демонстрируют свое превосходство, вставая на здании и средние лапы, и пятятся на противника, если это не сработает, то самец атакует его своими мощными и длинными рогами.

Мандибулы это очень грозное оружие, жуки ими могут запросто проколоть голову врагу или повредить надкрылья. Но на жизнедеятельность жука это не повлияет. В каждой такой схватке самцы пытаются зацепить оппонента за верхние надкрылья, а затем осуществить свой коронный бросок, который заставить противника свалится вниз, а он останется победителем.

Питание жуков не очень разнообразно, в основном они питаются соком деревьев или поврежденных молодых побегов и кустарников.

Спаривание жуков проходит на деревьях, а сам акт длится в районе 1—2 часов. Самец использует свои рога, чтобы удерживать самку, тем самым обеспечивая себе её неподвижность. После случки через несколько дней самка откладывает яйца в количестве 20 штук.

Местом для кладки становится гнилые пни или стволы деревьев. Она тщательно выгрызет для каждого яйца отдельную норку в древесине. Размер яиц составляет 2,5 мм, они имеют округлую форму светло-желтого цвета.Стадия развития яйца длится от пяти до шести недель, но есть еще одни данные, которые утверждают что данный процесс занимает от двух до трех недель.

https://www.youtube.com/watch?v=Fk9zEXnzCu4

Личинка жука оленя кремовой окраски, размеры достигают к концу развития 12, 13 см. Она развивается в толстых корнях и пнях. Важно: развитие ее проходит только в умершей плоти дерева, живые или заболевшие деревья жуки не рассматривают в качестве мест для размножения.

В качестве питание для личинок является мертвая древесина, они выгрызают дороги вдоль волокон дерева, что способствует быстрому разложению древесины.

Весь процесс развития от личинки до окукливания проходит от 4 до 8 лет. Находясь на глубине в древесине, они способны выдержать двадцати градусный мороз, в тоже время очень чувствительны к недостатку влаги, это может повлиять на дальнейшее развитие жука.

Окукливание начинается в октябре так называемой колыбельке. Она напоминает камеру из древесных стружек, земли и экспериментов личинки. Все это происходит на 14 — 17 см. глубине, длина куклы составляет 52 мм.

В среднем жук олень живет от 4 до 5 недель, в редких случаях умудряется прожить более двух месяцев.

Все интересные факты о жуке вы можете прочитать здесь.

Колорадский жук способен уничтожать целые плантации с картофелем или томатом?

Источник: https://wild-animals.ru/article/insects/zhuk-olen.html

Referat-i-doklad
Добавить комментарий